Kierunki działalności
  • organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół i placówek z terenu powiatu ząbkowickiego;
  • diagnozuje potrzeby z zakresu doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej;

    Współpracuje z:

  • Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu,
  • Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu – filia w Wałbrzychu,
  • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Bielawie "Wszechnica Nauczycielska",
  • Powiatowym Centrum Doskonalenia Kadr w Kłodzku