Godziny przyjęć

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ZĄBKOWICACH ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
1. Elżbieta Baran Gab.3 logopeda 12.00 – 16.00 8.00 – 12.00
Gab. Ziębice
12.00 – 16.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 -
2. Roksana Nakonechnyy
Gab.3
pedagog 8.00 – 12.00 12.00 – 16.00
Gab. Ziębice
8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 -
3. Halina Poleszczuk
Gab. 4
pedagog 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 8.00 – 12.00
Gab. Ziębice
8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 -
4. Danuta Wróbel
Gab.4
pedagog 8.00 – 12.00
Gab. Ziębice
12.00-16.00
8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 Gab.8 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 -
5. Adriana Jaszek
Gab.5
psycholog 8.00 – 12.00
Gab. Ziębice
8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 -
6. Elżbieta Długosz
Gab.5
psycholog - 12.30 – 16.30 12.30 – 16.30 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00
Gab. Ziębice
8.00 – 12.00
7. Lucyna Ptak
Gab. 6
pedagog 8.00 - 12.00
/gab.Ziębice/
12.00-16.00
Socjoterapia
8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00 -
8. Piotr Sakwerda
Gab.6
psychoterapeuta 12.00 – 16.00 8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 8.00 – 12.00 -
9. Natalia Leśniak
Gab.7
psycholog - 8.00 - 14.00 - 8.00 – 15.00
Gab.Ziębice 8.00-11.30
8.00 – 15.00 -
10. Katarzyna Ignacik
Gab.7
psycholog 8.00 – 12.00 8.00 - 13.00
Gab.8
8.00-12.00
Gab. Ziębice
15.00- 18.00 Gab.8 12.00-16.00 -
11. Dorota
Podfigórna-Kieniuk,
gab.7
psycholog - - 15.00 – 17.00 Gab.8 - 14.00 – 17.00
Gab.8
8.00 – 13.00
  • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych – 1 piątek miesiąca godz. 9.00
  • Zespoły Orzekające – co 2 piątek godz. 8.00 /wg harmonogramu/

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. 08 WRZESIEŃ 2017R. g.8.00
2. 22 WRZESIEŃ 2017R. g.8:00
3. 13 PAŹDZIERNIK 2017R. g.8.00
4. 27 PAŹDZIERNIK 2017R. g.8:00
5. 10 LISTOPAD 2017R. g.8:00
6. 24 LISTOPAD 2017R. g.8:00
7. 08 GRUDZIEŃ 2017R. g.8:00
8. 15 GRUDZIEŃ 2017R. g.8:00
9. 12 STYCZEŃ 2018R. g.8:00
10. 26 STYCZEŃ 2018R. g.8:00
11. 09 LUTY 2018R. g.8:00
12. 23 LUTY 2018R. g.8:00
13. 09 MARZEC 2018R. g.8.00
14. 23 MARZEC 2018R. g.8:00
15. 13 KWIECIEŃ 2018R. g.8:00
16. 27 KWIECIEŃ 2018R. g.8:00
17. 11 MAJA 2018R. g.8:00
18. 25 MAJA 2018R. g.8:00
19. 08 CZERWIEC 2018R. g.8:00
20. 22 CZERWIEC 2018R. g.8:00
21. 06 LIPIEC 2018R. g.8:00
22. 20 LIPIEC 2018R. g.8:00
23. 03 SIERPIEŃ 2018R. g.8:00
24. 24 SIERPIEŃ 2018R. g.8:00

TERMINY SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA PEDAGOGÓW
i PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. 15 WRZEŚNIA 2017r./piątek/ godz. 08.30
2. 06 PAŹDZIERNIKA 2017r. /piątek / godz. 08.30
3. 10 LISTOPADA 2017r. / piątek / godz. 08.30
4. 01 GRUDNIA 2017r. / piątek / godz. 08.30
5. 05 STYCZNIA 2018r. / piątek / godz. 08.30
6. 02 LUTEGO 2018r. / piątek / godz. 08.30
7. 02 MARCA 2018r. / piątek / godz. 08.30
8. 06 KWIETNIA 2018r. / piątek godz. 08.30
9. 11 MAJA 2018r. / piątek / godz. 08.30
10. 01 CZERWCA 2018r. / piątek / godz. 08.30