ODN - Aktualności
Orzecznictwo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych po zmianach

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich zaprasza nauczycieli wychowawców przedszkolii szkół do udziału w  2 godzinnych warsztatach szkoleniowych p.t.:

“Orzecznictwo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych po zmianach”

Temat warsztatów: ORZECZNICTWO W  PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH  PO  ZMIANACH OD 01.09.2017 R.    

Adresat warsztatów: Nauczyciele wychowawcy przedszkoli i szkół.    
Prowadzący warsztaty Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich

Cele i program warsztarów    

Program warsztatów:

  1. Jak sporządzać  opinie o dziecku / uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego.
  2. Inna  dokumentacja do orzecznictwa.

Możliwość indywidualnych konsultacji po spotkaniu.

Prosimy o przygotowanie indywidualnych przypadków do omówienia
w trakcie warsztatów.

Czas trwania: 2 godziny  zegarowe     
Ilość uczestników: Grupa 20  osób    
Przewidziany termin szkolenia: 25 MAJA  2018 roku, godzina 14,00    
Cena warsztatów: bezpłatnie    
Miejsce warsztatów: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, ul.  Mickiewicza 10 II piętro, sala nr 8

Zgłoszenia i informacje
Zgłoszenia  w formie telefonicznej tel. 74 8 157 828 lub 74 306 73 30

Z poważaniem
dyrektor PCPP-PiDN
Dorota Kościk

 
Orzecznictwo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych po zmianach

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich zaprasza nauczycieli wychowawców przedszkolii szkół  do udziału w 2 godzinnych warsztatach szkoleniowych p.t.:

“Orzecznictwo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych po zmianach”

Temat warsztatów ORZECZNICTWO W  PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH  PO  ZMIANACH OD 01.09.2017 R.

Adresat warsztatów: Nauczyciele wychowawcy przedszkoli i szkół.    
Prowadzący warsztaty: Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich

Cele i program warsztarów    

Program warsztatów:
1. Jak sporządzać  opinie o dziecku / uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego.

2. Inna dokumentacja do orzecznictwa.

Możliwość indywidualnych konsultacji po spotkaniu.

Prosimy o przygotowanie indywidualnych przypadków do omówienia w trakcie warsztatów.

Czas trwania: 2 godziny  zegarowe     
Ilość uczestników: Grupa 20  osób    
Przewidziany termin szkolenia: Nabór ciągły. Termin zostanie podany po zebraniu grupy,godzina 14,00    
Cena warsztatów: bezpłatnie

Miejsce warsztatów
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, ul.  Mickiewicza 10
II piętro, sala nr 8

Zgłoszenia i informacje

1. Zgłoszenia  w formie telefonicznej tel. 74 8 157 828 lub 74 306 73 30

Z poważaniem
Dorota Kościk
dyrektor PCPP-PiDN
w Ząbkowicach Śląskich

 
Na ścieżce awansu- Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

INFORMUJEMY, ŻE TRWA NABÓR NA SZKOLENIE:

„Na ścieżce awansu-Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego”

Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli mianowanych, jest to ostatnia szansa dokończenia procedury awansowej przed wprowadzanymi zmianami dotyczącymi przebiegu awansu zawodowego nauczycieli w roku 2018

Cel szkolenia:

Rozwój zawodowy i jego znaczenie w awansie zawodowym. Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli. Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Realizacja w okresie stażu. Dokumentowanie przebiegu stażu. Sprawozdanie z realizacji stażu i ocena dorobku zawodowego. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne.
Cena: 60 zł. od osoby.
Prowadzący: nauczyciele konsultanci Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Wałbrzychu.
Termin szkolenia: 15  marca 2018 r. od godz.14,00 do godz.17,00

Miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, ul.  A. Mickiewicza 10, II piętro, sala nr 8.

Zgłoszenia na szkolenia należy nadsyłać na formularzu, który jest dostępny na stronie www.centrumporadnictwa.com, lub e-mailem : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faksem pod numer 748100329 lub pocztą.

 
Oferta szkoleń

Wszelkich informacji na temat szkoleń udziela Pani Alicja Łozińska. Telefon kontatkowy: 074 8157 828 lub 074 8157 619 Fax: 074 8100 329

0
Informator o formach doskonalenia
organizowanych w roku 2017/18

 
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO i MIANOWANEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich zapraszado udziału w szkoleniu: “Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego i mianowanego”       

Cele ogólne:
- nabycie umiejętności dokumentowania dorobku zawodowego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Cele szczegółowe:
po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:
- dostosować się do wymogów prawa oświatowego
w zakresie awansu zawodowego,
- dokumentować wymagania niezbędne do uzyskania
stopnia awansu zawodowego,
- przygotować prezentację dorobku zawodowego oraz
niezbędną, do komisji, dokumentację,
- zna zasady funkcjonowania komisji egzaminacyjnej
i kwalifikacyjnej.
Treści kształcenia:
- przypomnienie obowiązującego prawa oświatowego,
- zasady sporządzania sprawozdania – powinności
nauczyciela w okresie stażu,
- analiza własnego dorobku zawodowego poprzez
wymagania niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia
awansu zawodowego,
- zasady działania komisji egzaminacyjnej – egzamin,
prezentacja przed komisją,
- zasady działania komisji kwalifikacyjnej,
- ocena własnej pracy w aspekcie jakościowego rozwoju

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne
Termin realizacji: styczeń 2018 r. (po zebraniu grupy, min. 10 osób)

Cena: 60 zł od osoby
Prowadząca: mgr Barbara Gmur– nauczyciel konsultant DODN Wrocław – filia w Wałbrzychu.

Miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, ul. A. Mickiewicza 10, II piętro, sala nr 8. Zgłoszenia na szkolenie należy nadsyłać na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.centrumporadnictwa.com lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 748100329 lub pocztą.

Z poważaniem
Dorota Kościk
dyrektor PCPP-PiDN
w Ząbkowicach Śląskich

 
Oferta szkoleń

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do udziału w następujących szkoleniach:

0


Oferta szkoleń

L.P.

TEMAT SZKOLENIA

KRÓTKI OPIS

CZAS TRWANIA

CENA ZŁ

OD OSOBY

TERMIN REALIZACJI

1.

“Jak radzić sobie ze złością, atakami wściekłości

i zachowaniem agresywnym ucznia?”

Cele spotkania:

· pogłębienie zrozumienia mechanizmu powstawania

i warunków uruchomienia ataków wściekłości oraz

zjawiska agresji u uczniów;

· doskonalenie umiejętności zapobiegania atakom

wściekłości oraz reagowania podczas ich

pojawiania się;

· doskonalenie umiejętności przeprowadzenia rozmów

wychowawczych.

4 godziny

zegarowe

110 zł

po utworzeniu co najmniej

10 osobowej grupy

2.

“Wychowanie do wartości – jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, ucząc odpowiedzialności”

Cele spotkania:

· pogłębianie świadomości wokół roli wartości

w wychowaniu;

· opanowanie umiejętności świadomego i celowego stosowania metod i narzędzi wychowawczych;

· pogłębienie umiejętności reagowania

i konstruktywnego działania wychowawczego

w trudnych sytuacjach szkolnych;

· opanowanie umiejętności stosowania modelu kształtowania odpowiedzialnej postawy u ucznia

w trudnych sytuacjach wychowawczych.

4 godziny zegarowe

110 zł

po utworzeniu co najmniej

10 osobowej grupy

3.

“Profilaktyka agresji

i przemocy w szkole – zapobieganie i skuteczna interwencja.”

Cele spotkania:

· pogłębienie rozumienia zjawiska agresji i przemocy;

· zapoznanie się ze sposobami zapobiegania agresji

i przemocy w szkole;

· pogłębienie umiejętności reagowania w sytuacji obserwowanej agresji oraz rozwiązywania problemu przemocy w szkole.

4 godziny zegarowe

120 zł

po utworzeniu co najmniej

10 osobowej grupy

4.

“Krótki trening Zastępowania Agresji dla Nauczycieli – jak kontrolować swoją złość.”

Cele spotkania:

· pogłębienie rozumienia zjawiska agresji

· doskonalenie umiejętności kontroli złości w sytuacjach

trudnych oraz uczenie się reagowania spokojnego

i odważnego

· uświadomienie potrzeby chronienia samego siebie

i przeciwdziałania negatywnym skutkom

doświadczenia agresji ze strony uczniów czy

rodziców

4 godziny zegarowe

130 zł

po utworzeniu co najmniej

12 osobowej grupy

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2